Một số cách cắm hoa sáng tạo

Một số cách cắm hoa sáng tạo

08-04-2013 | 9500

Mình xin giới thiệu với các bạn 5 cách cắm hoa sáng tạo với những vật liệu đơn giản mà ta có thể gặp trong nhà mình như lọ thủy tinh, vỏ trứng.