Tràn ngập hoa anh túc đỏ bằng gốm dưới chân Tháp London

Tràn ngập hoa anh túc đỏ bằng gốm dưới chân Tháp London

05-11-2014 | 4101

Sắc đỏ của những bông Anh Túc sẽ tràn ngập nơi đây cho đến khi bông Anh Túc cuối cùng, bông hoa thứ 888.246, được trồng vào đúng ngày 11/11, ngày hiệp ước đình chiến chấm dứt Đại chiến thế giới I được ký kết giữa đại diện hai phe đồng minh là Anh, Pháp, Mỹ và Đức.