Quá trình làm hoa anh túc gốm tại toà Tháp LonDon gây sốt tuần qua

Quá trình làm hoa anh túc gốm tại toà Tháp LonDon gây sốt tuần qua

04-11-2014 | 4252

Mỗi bông anh túc tượng trưng cho một binh sĩ trong Khối Liên hiệp Anh đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Sắc đỏ của những bông anh túc sẽ tràn ngập ở Tháp London cho đến khi bông anh túc cuối cùng (bông hoa thứ 888.246) được trồng vào đúng ngày 11/11.