Sắc đẹp hoa Tigon

Sắc đẹp hoa Tigon

14-08-2013 | 12224

Hoa Tigon có ở nhiều nơi trên đất Việt, nhưng với Hà Nội hoa gắn bó theo một cách riêng của nó. Theo chân người Pháp, hoa tigon đến vói Hà Nội vào những năm đầu của thế kỉ 20.