Hoa hồng xanh dương cho tình yêu bất diệt

Hoa hồng xanh dương cho tình yêu bất diệt

08-02-2015 | 52972

Hoa hồng xanh dương đã đại diện cho tình yêu bất diệt, một tình yêu chung thủy và mãi mãi. Hoa hồng xanh dương là màu của trời và biển. Nó đi liền với cảm giác sâu thẳm, vững vàng và yên bình.