Sự tích hoa hồng

Sự tích hoa hồng

21-03-2013 | 7183

"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó..."

Sự tích hoa Tulip

Sự tích hoa Tulip

23-03-2013 | 16129
Sự tích bồ công anh

Sự tích bồ công anh

26-03-2013   | 15444
Sự tích hoa đồng tiền

Sự tích hoa đồng tiền

28-03-2013   | 14919
Sự tích hoa Mẫu Đơn

Sự tích hoa Mẫu Đơn

02-04-2013   | 13717
Sự tích hoa Cỏ May

Sự tích hoa Cỏ May

02-04-2013   | 17319