Đêm rực rỡ ở chợ hoa Hà Nội

Đêm rực rỡ ở chợ hoa Hà Nội

17-09-2013 | 5969

Chợ hoa Quảng Bá thuộc quận Tây Hồ là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội và cũng là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố.