Lịch sử ngày Valentine 14/2

Lịch sử ngày Valentine 14/2

25-01-2014 | 5389

Những dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao đổi những thông điệp tình yêu vào ngày ông bị tử hình, mà sau này được gọi theo nickname của ông: ngày Valentine...