Sự tích hoa dã quỳ

Sự tích hoa dã quỳ

19-04-2013 | 25468

Cây hoa Dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh như những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy.