Kỹ thuật trồng hoa Lay ơn

Kỹ thuật trồng hoa Lay ơn

18-12-2013 | 13627

Chọn những chân đất tốt, chủ động nguồn nước, khu vực nắng tốt, thông thoáng để trồng layơn. Thời gian đất nghỉ của vụ trước đến khi trồng layơn ít nhất 20 ngày.