0985608060 - 028.62768186
Ý nghĩa hoa đá

Ý nghĩa hoa đá

08-11-2013 | 44431

Hoa đá mang ý nghĩa về một tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Đúng như sức sống mãnh liệt của cây.