Sự tích hoa phong lan

Sự tích hoa phong lan

14-05-2013 | 11141

Hoa Phong lan chứa dựng sự trung thành, cao cả. Chấp nhận hy sinh, để bạo vệ bộ tộc.