Sự tích hoa Tử Đinh Hương Ba Tư

Sự tích hoa Tử Đinh Hương Ba Tư

14-10-2013 | 19138

Một loài hoa báo hiếu, một loài hoa thể hiện rõ lòng hiếu thảo của người con, hết lòng hy sinh vì mẹ. "Mẹ có nhiều người con, nhưng chúng con chỉ có một người mẹ".