Quy định mới: Hoa Đà Lạt phải cao trên 30cm

Quy định mới: Hoa Đà Lạt phải cao trên 30cm

10-09-2014 | 4003

Nhìn chung chất lượng của tất cả các cành hoa ở đây bắt buộc phải thẳng đều, cứng cáp, đủ độ già; đảm bảo “5 không” (không côn trùng cắn phá, không sâu bệnh, không gãy đầu hoa, không bị trầy xước, không bị khuyết tật)