0985608060 - 028.62768186
Ý nghĩa hoa Sen xanh

Ý nghĩa hoa Sen xanh

26-04-2013 | 15521

Hoa sen xanh là biểu tượng của tự do, bình đẳng, bác ái. Là biểu tượng tối tôn của tin thần nhân bản, đạo làm người, sự kiên trung bất khuất và là sự thuần hóa của linh hồn đối với cảm xúc.