Sự tích hoa thược dược

Sự tích hoa thược dược

07-04-2013 | 24590

Tuy chỉ là "hoa tướng" nhưng thược dược lại thành danh sớm hơn mẫu đơn. Tương truyền từ 3.000 năm trước, vào thời Tam Đại, thược dược đã được trồng để thưởng ngoạn ở rất nhiều nơi trong khi người ta còn chưa biết đến hoa mẫu đơn.

Sự tích hoa phong lan

Sự tích hoa phong lan

14-05-2013 | 10944
Sự tích hoa Bất tử

Sự tích hoa Bất tử

18-05-2013 | 22544
Xem thêm