Sự tích hoa hồng

Sự tích hoa hồng

21-03-2013 | 7276

"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó..."

Nguồn gốc hoa hồng

Nguồn gốc hoa hồng

14-12-2013 | 79606
Sự tích hoa hồng trắng

Sự tích hoa hồng trắng

21-12-2013   | 19704