Sự tích hoa Mào gà

Sự tích hoa Mào gà

10-06-2013 | 17232

Hoa Mào gà có ý nghĩa cho sự hy sinh, dũng cảm, tấm lòng cao thượng sẵn sàng hy sinh vì người khác.