0985608060 - 028.62768186
Nhưng điều cần lưu ý trước khi cắm hoa

Nhưng điều cần lưu ý trước khi cắm hoa

22-03-2013 | 8219

Cách cắm hoa thể hiện tính cách của mỗi người, người cắm hoa cũng giống như người họa sĩ khi dùng bút và màu sắc thể hiện bức tranh. Vì thế, khi cắm hoa tâm hồn ta nên thoải mái.