Ý nghĩa và công dụng đặc trưng của Cúc vạn thọ

Ý nghĩa và công dụng đặc trưng của Cúc vạn thọ

02-06-2013 | 34002

Cúc vạn thọ được thu thập từ hoang dã cũng như canh tác trồng trọt cho mục đích y học, nghi lễ và trang trí. Loài cây này nhân giống rất dễ dàng bằng cách gieo hạt, phát triễn nhanh, thời gian thu hoạch ngắn. Nó được trồng rộng rãi như một loài cây cảnh thương mại.