Giới thiệu về Hoa Đạo(Kadou)

Giới thiệu về Hoa Đạo(Kadou)

15-05-2013 | 4581

Hoa đạo hay còn gọi là Ikebana là nghệ thuật trang trí kết hợp giữa hoa, lá và cành. Ngoài ý nghĩa là một nghệ thuật nó còn có ý nghĩa là đạo. Nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản đã được thế giới biết đến rộng rãi.