Những câu chuyện thú vị về quốc hoa trên thế giới

Những câu chuyện thú vị về quốc hoa trên thế giới

02-10-2013 | 5904

Có rất nhiều lý do để lựa chọn quốc hoa, nhưng mọi lý do đều phải bắt nguồn từ những câu chuyện lịch sử ý nghĩa, dù với bất kỳ quốc gia nào.