Cây hoa hướng dương nở 104 bông

Cây hoa hướng dương nở 104 bông

19-04-2013 | 5107

Cho tới nay, cây hoa hướng dương do ông Gordon trồng tới nay đã cao 3 mét và nở tổng cộng 104 bông.