Tình yêu thầm lặng của loài hoa Kết Cánh

Tình yêu thầm lặng của loài hoa Kết Cánh

17-07-2013 | 13992

Hoa Kết Cánh có ý nghĩa cho tình yêu thầm lặng, một sự thủy chung, sự khiêm tốn, lòng kiên định, trung thành và không bao giờ thay đổi. Loài hoa dại này luôn phủ tấm thảm xanh biếc lấm tấm những bông hoa tim tím lên những cánh rừng vào mỗi độ tháng Năm.