Ngắm mùa thu trên khắp thế giới (P2)

Ngắm mùa thu trên khắp thế giới (P2)

18-09-2013 | 4282

Mùa thu đã đến với những đất nước ở bắc bán cầu. Trời nhanh tối hơn và không khí cũng lạnh hơn. Lá trên cây bắt đầu chuyển màu, vụ mùa đang được khẩn trương thu hoạch...