Nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Nhật Bản

Nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Nhật Bản

24-05-2013 | 12000

Người Nhật Bản nổi tiếng về nghệ thuật cắm hoa trên thế giới. Tại nhiều quốc gia khác, mọi người ưa thích hình thể và màu sắc của các bông hoa thì đặc điểm của nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản là sự chú trọng vào đường nét.