Thủ tướng đồng ý lựa chọn quốc hoa Việt Nam

Thủ tướng đồng ý lựa chọn quốc hoa Việt Nam

14-03-2013 | 3193

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đề án quốc hoa Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn quốc hoa